اخبار و انتصابات

اطلاعیه امکان ارسال مدارک دانشجویان به موسسه اعتبار سنجی WES
اطلاعیه امکان ارسال مدارک دانشجویان به موسسه اعتبار سنجی WES

با آرزوی تندرستی برای شما عزیزان، با توجه به شیوع ویروس کوئید 19و عدم پذیرش مدارک ارسالی دانشجویان و فارغ التحصیلان به صورت فیزیکی جهت اعتبار سنجی در موسسه WES ، به استحضار می زساند با توجه به رایزنی های صورت گرفته امور بین الملل...

مطلب 1

مطلب 3

مطلب 3

مطلب 4