معرفی مرکز   

مقدمه

راه­‌ا­ندازی واحدهای بین­‌الملل در دانشگاه­‌ها و مراکز آموزش عالی و حضور دوستداران تحصیل در دانشگاه­‌های کشور فرصتی درخور برای برقراری ارتباط و تعامل بیشتر با سایر کشورها به­‌ویژه کشورهای همسایه به شمار می­‌آید. بر این اساس و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش زبان فارسی برای افزایش کمّی و کیفی شرایط آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان غیرایرانی، دفتر همکاری‌های علمی بین‌الملل دانشگاه رازی، مرکز آموزش زبان فارسی را به‌صورت تخصصی به‌­منظور آموزش دانشجویان غیرایرانی و سایر دوستداران یادگیری زبان فارسی در استان کرمانشاه راه‌­اندازی کرده است.
 

اهداف

  • آموزش زبان فارسی در چهار سطح خواندن، نوشتن، گفت­‌وگو و شنیدن به دانشجویان خارجی برای ادامه تحصیل در دانشگاه رازی؛
  • تقویت و توسعه زبان فارسی در خارج از کشور از طریق آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی؛
  • آموزش و برنامه‌ریزی درباب آموزش زبان و ادب فارسی به غیر فارسی­‌زبانان؛
  • تعامل و توسعه روابط دانشگاهی با دانشگاه‌­های خارجی در حوزه زبان و ادب فارسی.