مدیریت و اعضای کارگروه

دکتر فاطمه کلاهچیان
 

سمت: مدیر و مسئول راه‌اندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 

مرتبه علمی: دانشیار، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی:Kolahchian@razi.ac.ir

 آدرس: فاز دوم دانشکده هنر و معماری - طبقه اول- مرکز آزفا


ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
گروه آموزشی
پست الکترونیک
1
دکتر شهاب مرادخانی
عضو حقوقی کارگروه و رئیس کارگروه آزفا
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی (دانشیار) 
2
دکتر فاطمه کلاهچیان
عضو حقوقی کارگروه و مسئول راه‌اندازی مرکز آزفا
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی (دانشیار)
Kolahchian@razi.ac.ir
3
دکتر تورج زینی وند
معاون فرهنگی و عضو حقیقی کارگروه آزفا
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب (استاد)
4
دکتر جهانگیر امیری
عضو حقیقی کارگروه آزفا
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب (استاد)
jahnger.amiri@yahoo.com
5
دکتر سوسن جبری
عضو حقیقی کارگروه آزفا
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی (دانشیار)
6
دکتر مهدی فتاحی
عضو حقیقی کارگروه آزفا
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی (استادیار)
7
دکتر کورش صابری
عضو حقیقی کارگروه آزفا
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی (استادیار)
8
جناب حجت السلام و المسلمین جلال مومنی
عضو حقوقی کارگروه و معاون دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
____
____