مدیریت و کارکنان

دکتر شهاب مرادخانی

اطلاعات

سمت: مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان بین‌الملل
تحصیلات: دکتری آموزش زبان انگلیسی

مرتبه علمی: دانشیار، هیأت علمی فعال

تلفن: ۳۴۲۷۶۱۶۷-۰۸۳
پست الکترونیکی: s.moradkhani@razi.ac.ir
آدرس: فاز دوم دانشکده هنر و معماری - طبقه دوم- مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی

سارا یزدانفر

اطلاعات

سمت: کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی
تحصیلات: کارشناس ارشد علوم ارتباطات
تلفن: ۳۴۲۷۶۱۶۷-۰۸۳
پست الکترونیکی: international@razi.ac.ir
آدرس: فاز دوم دانشکده هنر و معماری - طبقه دوم- مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی

سمیه کیانی

اطلاعات

سمت: کارشناس دانشجویان بین‌الملل
تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب
تلفن: ۳۴۲۷4864-۰۸۳
پست الکترونیکی: international.applicants@razi.ac.ir
آدرس: فاز دوم دانشکده هنر و معماری - طبقه دوم- دفتر دانشجویان بین‌الملل

شیما رشیدی رستمی

اطلاعات

سمت: کارشناس دانشجویان بین‌الملل
تحصیلات: کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
تلفن: ۳۴۲۷4864-۰۸۳
پست الکترونیکی: international.applicants@razi.ac.ir
آدرس: فاز دوم دانشکده هنر و معماری- طبقه دوم- دفتر دانشجویان بین‌الملل