تفاهم نامه ها

 

یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی

 

دانشگاه رازی، تاکنون بیش از 10 یادداشت تفاهم‌ همکاری و موافقت‌نامه علمی دانشگاه و مرکز آموزش عالی در سطح جهان منعقد نموده است؛ محورهای اصلی یک تفاهم‌نامه که درباره آنها به صورت کلی و یا جزئی توافق می‌شود عبارتند از:

۱- اجرای فعالیت‌های مشترک پژوهشی (ازجمله تبادل هیئت علمی و محققان)

۲ - مشارکت در سمینارها و نشست‌های علمی

۳ - تبادل مطالب آموزشی و سایر اطلاعات علمی

۴-  برنامه‌های علمی کوتاه مدت خاص و در مواردی، تشکیل دوره‌های مشترک

۵-  تبادل دانشجو

سایر فعالیت‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی مناسب و مورد توافق دو دانشگاه در این یادداشت‌های تفاهم و موافقت‌نامه‌ها طرفین، موافقت خود را در تسهیل انتشار مقالات مشترک و درج مقالات در نشریات یکدیگر با رعایت اصول علمی اعلام می‌دارند.همچنین قراردادهای اجرایی و خواهرخواندگی بر اساس توافق کلی مفاد یادداشت تفاهم و با توجه به اولویت‌های کاری و تخصصی واحدها با مراکز، مؤسسات و دانشکده‌های خارجی منعقد می‌گردد.

 

از جمله این یادداشت تفاهم ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 

 1. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه بابل عراق
 2. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه گرمیان عراق
 3. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه الواسط عراق
 4. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه القادسیه عراق
 5. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه القاسم عراق
 6. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ازمیر ترکیه
 7. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه کپنهاگ دانمارک
 8. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه تسالی یونان
 9. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه مدیترانه
 10. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه غازی آنتپ ترکیه
 11. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه لیل فرانسه
 12. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با نظام مهندسی بابل عراق
 13. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه سلیمانیه عراق
 14. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ایغدیر ترکیه
 15. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه کوردوبا اسپانیا
 16. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه دمشق سوریه
 17. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه بوردو فرانسه
 18. یادداشت تفاهم همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه آتلانتیک فرانسه