اطلاعات تماس روزهای کاری: شنبه تا پنج شنبه
ساعات کاری: 08:00 تا 13:30 

آدرس: 
کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، ضلع شرقی دانشکده هنر و معماری، طبقه اول، مرکز آزفا 
پست الکترونیک: tpsol@razi.ac.ir