امور دانشجویان بین الملل

 • برنامه صدور نامه های خروج، مراجعت و اقامت

  خروج و مراجعت        :         یکشنبه - سه شنبه

  اقامت                       :         دوشنبه - سه شنبه

 • مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام تحصیلات تکمیلی

  ۱- کپی صفحه اول گذرنامه 

  ۲- کپی مدرک تحصیلی (ریز نمرات) ترجمه شده به زبان انگلیسی

  ۳- فرم و نامه معرفی به تحصیلات تکمیلی

  ۴- یک قطعه عکس ۴*۳

  ۵- عکس پرسنلی 

 • مدارک مورد نیاز جهت صدور اقامت

  ۱- سه (۳) نسخه کپی از صفحه اول گذرنامه

  ۲- دو (۲) نسخه کپی ویزای تحصیلی

  ۳- دو (۲) نسخه کپی آخرین روادید

  ۴-  یک (۱) نسخه کپی بیمه (بیمه حیات امن)

 • عنوان 4

  مدارک مورد نیاز جهت تمدید اقامت

  ۱-  سه (۳) نسخه کپی از صفحه عکس دار گذرنامه

  ۲-  دو (۲) نسخه کپی اقامت

  ۳-  یک (۱) نسخه کپی بیمه (بیمه حیات امن)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  مدارک مورد نیاز جهت تمدید اقامت برای متاهلین

  ۱- دو (۲) نسخه کپی عقدنامه ازدواج

  ۲- دو (۲) نسخه کپی از گذرنامه و اقامت پدر برای هریک از اعضای خانواده

 • مدارک لازم جهت صدور ویزای تحصیلی

  ۱- عکس ۴*۳

  ۲- کپی صفحه اول گذرنامه روی کاغذ A۵ به صورت رنگی واضح 

  ۳- فرم صدور ویزا

  ۴- اسکن مدارک فوق روی DVD با حجم ۱۰۰ - ۵۰۰ kb

 • مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

  ۱- دو(۲) قطعه عکس ۴*۳

  ۲- دو (۲) نسخه کپی از صفحه اول گذرنامه

  ۳- دو (۲) نسخه کپی مدرک تحصیلی ترجمه شده به زبان انگلیسی

  ۴- فرم مشخصات فردی

  ۵- حکم بورس برای دانشجویان بورسیه