مدیران روابط بین‌الملل دانشگاه از ابتدا تا کنون

دکتر مصطفی حسرتی

اطلاعات

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
دوران تصدی: آبان‌ماه ۱۳۸۵ تا خردادماه ۱۳۸۸ 

دکتر حسین بنکداری

اطلاعات

رشته تحصیلی: مهندسی عمران
دوران تصدی: خردادماه ۱۳۸۸ تا بهمن‌ماه ۱۳۸۹

دکتر علی اکبر زینتی زاده

اطلاعات

رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
دوران تصدی: بهمن‌ماه ۱۳۸۹ تا آذرماه ۱۳۹۳

دکتر عبدالحمید علیزاده

اطلاعات

رشته تحصیلی: شیمی آلی
دوران تصدی: آذرماه ۱۳۹۳ تا تیرماه ۱۳۹۶

دکتر هومن سالاری

اطلاعات

رشته تحصیلی: بیوتکنولوژی کشاورزی- ژنتیک مولکولی
دوران تصدی: تیرماه ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۷

دکتر کیومرث زرافشانی

اطلاعات

رشته تحصیلی: ترویج و آموزش کشاورزی
دوران تصدی: مهرماه ۱۳۹۷ تا شهریورماه ۱۳۹۸

دکتر هادی حجاریان

اطلاعات

رشته تحصیلی: علوم دامی- فیزیولوژی تولید مثل
دوران تصدی: شهریورماه ۱۳۹۸ تا خردادماه ۱۴۰۰

دکتر طیبه ناصری

اطلاعات

رشته تحصیلی: فیزیک- اپتیک و لیزر
دوران تصدی: خردادماه ۱۴۰۰ تا اسفندماه 1400

دکتر شهاب مرادخانی

اطلاعات

رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
دوران تصدی: اسفندماه ۱۴۰۰ تا ...