رتبه‌بندی   

امروزه به دلایل متعددی ازجمله تقاضای گسترده برای تحصیلات تکمیلی، سیستم‌های آموزشی نوین، بین‌المللی شدن صنعت آموزش عالی و ایجاد دانشگاه‌های کارآفرین و نوآور رقابت بسیار نزدیکی در این صنعت بوجود آمده است. به طوریکه این رقابت منجر به بهبود کیفیت آموزشی، ارتقاء عملکرد دانشگاه‌ها، توسعه مبتنی بر دانش، دستیابی به منابع بیشتر و جذب سرمایه‌های فکری بهتر شده و در واقع نظام جدیدی از ارزیابی دانشگاه‌ها را که تعیین‌کننده جایگاه آنان بوده ایجاد کرده که به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها معروف است. نظام‌های رتبه‌بندی با ایجاد محیط‌های جذاب آموزشی و ایجاد علاقه در میان دانشگاه‌ها برای حرکت به سمت همکاری‌های بین‌المللی، ابزار سودمندی به شمار می‌روند. این نظام‌ها با ایجاد فرصت‌هایی به‌منظور بهبود و ازبین‌بردن نقاط ضعف مؤسسه‌های دانشگاهی و علمی، به رفع کاستی‌های موجود در سیستم آموزشی پرداخته‌اند. آشنایی با نظام‌های رتبه‌بندی و شاخص‌های آن از ضروریات اجتناب‌ناپذیر در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه‌ها است.

   رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های مختلفی انجام می‌شود. ازجمله آن‌ها می‌توان به معیارهای پژوهشی، آموزشی، وجهه بین‌المللی، تسهیلات، امکانات و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی اشاره کرد. دانشگاه‌هایی که در این رتبه‌بندی قرار می‌گیرند مشخصات و شاخص‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را دارند.

اهداف نظام‌های رتبه‌بندی:

  • کمک به افزایش آگاهی دانشجویان برای مقایسه مؤسسه‌های باکیفیت در سراسر جهان و گزینش مؤسسه مناسب برای تحصیل؛

  • افزایش انگیزه رقابت سالم میان مؤسسات آموزش عالی؛

  • سهولت در تمایزبخشی بیشتر میان انواع مختلف مؤسسات، برنامه‌های آموزشی و انواع رشته‌های تحصیلی؛

  • تعیین جایگاه تولید علم در میان مؤسسات آموزش عالی و ترسیم نقاط قوت و ضعف آن‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف.

 

جایگاه دانشگاه رازی در نظام‌های رتبه‌بندی

سال

لایدن

تایمز

وبومتریک

ISC جهانی

یو. اس. نیوز

۲۰۲۱

رتبه ۱۳ در بین دانشگاه‌های جامع

رتبه ۹ در بین دانشگاه‌های جامع

۱۸۴۶ در جهان

قرارگرفتن در بین ۱۰ دانشگاه جامع کشور

رتبه ۱۱ در بین دانشگاه‌های جامع

۲۰۲۰

رتبه ۱۲ در بین دانشگاه‌های جامع

حضور نداشته

۲۰۶۵ در جهان

قرارگرفتن در بین ۱۰ دانشگاه جامع کشور

رتبه ۱۱ در بین دانشگاه‌های جامع

۲۰۱۹

رتبه ۱۲ در بین دانشگاه‌های جامع

حضور نداشته

۲۰۹۶ در جهان 

قرارگرفتن در بین ۱۰ دانشگاه جامع کشور

رتبه ۶ در بین دانشگاه‌های جامع