1356

استاد گروه ریاضی به عنوان داور تز دکتری دانشگاه دهلی هند انتخاب شد

آقای دکتر علی فرج زاده، عضو هیات علمی گروه ریاضی، به عنوان داور تز دکتری یکی از دانشجویان دانشگاه دهلی هند انتخاب شدند.

عنوان این پایان نامه بین المللی " TOPOLOGICAL APPROACHES TO VECTOR VARIATIONAL INEQUALITIES " می باشد که پروفسور راتنا دف سارما از اساتید صاحب نام دانشگاه دهلی هندوستان، استاد راهنمای این پایان نامه است.


امور بین الملل دانشگاه برای جناب آقای دکتر فرج زاده آرزوی موفقیت دارد و از تلاش های ایشان در راستای توسعه دیپلماسی علمی قدردانی می نماید.


شناسه : 14727606