جدول شهریه دانشجویان بین‌الملل دانشگاه رازی مهر ۱۴۰۰

Responsive Image
* مقادیر شهریه‌ها تقریبی است.