42
توانمندی فارغ التحصیلان خارجی دانشگاه رازی;

دانش آموخته بین المللی دانشگاه رازی، مشاور پایان نامه دانشجوی بین المللی دانشگاه رازی شد

 

جلسه دفاع از پایان نامه فاطمه وهبی محمد، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی، روز یکشنبه 19 شهریورماه سال جاری در حالی برگزار شد که دکتر احمد روضان سلمان، استاد مشاور این پایان نامه، از فارغ التحصیلان بین المللی دانشگاه رازی بود.

 

دکتر احمد روضان سلمان که هم اکنون رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه المستقبل عراق را به عهده دارد، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی می باشد. وی از سال 1391 لغایت 1397 در این دانشگاه مشغول به تحصیل و جز اولین گروه دانشجویان خارجی دانشگاه رازی بوده است.

 

دکتر سامان عبادی استاد راهنمای این پایان نامه با عنوان An Exploration into Iraqi EFL Teachers' and Learners' Perspectives on the Google Classroom Platform under COVID-19 Pandemic می باشد. دکتر نورالدین یوسفی و دکتر شهاب مرادخانی داوری این پایان نامه را به عهده داشتند. در پایان کمیته داوران،  این پایان نامه را حائز درجه خیلی خوب دانستند. 


مدیریت همکاری های علمی بین المللی ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر احمد روضان سلمان و کلیه دانشجویان دانشگاه رازی، مفتخر است که با زحمات و تلاش های مجموعه دانشگاه رازی، فارغ التحصیلان بین المللی شایسته ای دارد که در حال حاضر در مناصب علمی و دانشگاهی خارج از کشور می درخشند.


شناسه : 9219228