1319

استاد گروه ریاضی دانشگاه سخنران کلیدی کنفرانس بین المللی دانشگاه چیتکارای هند شد

آقای دکتر محمدتقی درویشی، عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه به عنوان سخنران کلیدی کنفرانس بین المللی "    International Conference on recent Evolutions in Applied Scinces and Engineering " که تاریخ 19 لغایت 20 ماه مه در دانشگاه چیتکارای ایالت پنجاب هند برگزار شد به عنوان سخنران کلیدی شرکت نمود.

 


شناسه : 14882893