1391

سخنرانی دکتر نامیر کاراهلیلویچ با موضوع تأثیر حافظ شیرازی بر شاعران بوسنیایی پارسی‌سرا

به همّت امور بین‌الملل دانشگاه رازی و همکاری گروه‌های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های رازی و سارایوو، در روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت‌ماه 1403سخنرانی علمی‌ای با عنوان «تأثیر حافظ شیرازی بر شاعران بوسنیایی پارسی‌سرا« برگزار شد. در این برنامه آقای دکتر کاراهلیلویچ، استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه سارایوو،  پیش از ایراد سخنرانی خویش، ضمن همدردی با مردم ایران، مراتب تسلیت خود را بابت شهادت ریاست محترم مجهوری اسلامی ایران و همراهانشان  ابراز داشت.

این پژوهشگر در سخنرانی خویش با اشاره به اینکه «در طول ۴۰۰ سال  حکومت عثمانی‌ها بر بوسنی، در کنار  زبان‌های ترکی و عربی که به ترتیب زبان‌های اداری و دینی محسوب می‌شدند، زبان فارسی زبان ادبی به شمار می‌آمد»  افزود: علی‌رغم اینکه زبان فارسی زبان رسمی بوسنی نبوده؛ ایران همسایۀ بوسنی نبوده و هیچیک از ادیبان بوسنیایی هم زبان فارسی را از ایران نیاموخته بودند، گرایش گسترده‌ای به این زبان وجود داشت که دلیل آن را می‌توان آگاهی کامل ادیبان بوسنی از ارزش ادبیات فارسی به‌ویژه ادبیات عرفانی به عنوان میراث مشترک جهان اسلام دانست.

دکتر کاراهلیلویچ ضمن اشاره به تأثیری که حافظ بر شعر ادیبان پارسی‌سرای بوسنی داشته است، به‌طور مشخّص به تطبیق غزلی از حافظ و غزلی از حسن ضیایی موستاری، شاعر برجستۀ بوسنیایی پرداخت و به این نتیجه رسید که این شاعر در پیروی از سبک حافظ، مقلّد موفّقی بوده است. آقای دکتر امیر عباس عزیزیفر، دانشیار دانشگاه رازی و آقای دکتر غلامرضا سالمیان، استاد اعزامی به دانشگاه سارایوو نیز در بحث و گفتگو دربارۀ ابعاد این تبادل فرهنگی مشارکت داشتند.

  


شناسه : 14727070