2561

بازدید هیات دانشگاه بین المللی گردشگری و میراث فرهنگی ازبکستان از گروه باستان شناسی

هیاتی چهار نفره از دانشگاه بین المللی گردشگری و میراث فرهنگی جاده ابریشم ازبکستان، روز شنبه 8 اردیبشت ماه از گروه باستان شناسی دانشگاه رازی بازدید نمودند. طی این بازدید ابتدا آقای دکتر مرادخانی، مدیر امور بین الملل دانشگاه، به توضیحاتی درباره دانشگاه رازی پرداخت. همچنین آقای دکتر حجت دارابی، عضو هیات علمی باستان شناسی دانشگاه رازی، اطلاعاتی درباره فعالیتهای باستان شناسی دانشگاه و پژوهشهای صورت گرفته را ارائه نمود.

طی این جلسه دو طرف زمینه های همکاری مشترک علمی و تبادل دانشجو و استاد را مورد بررسی قرار دادند. در پایان، هیأت دانشگاه بین المللی گردشگری و میراث فرهنگی جاده ابریشم ازبکستان از کارگاهها و آزمایشگاههای باستان شناسی دانشگاه در ساختمان دانشکده هنر و معماری نیز بازدید نمود و از نزدیک در جریان ظرفیتهای این رشته در دانشگاه رازی قرار گرفت.


 

 شایان ذکر است که کشور ازبکستان به دلیل قرارگیری در مسیر اصلی جاده ابریشم از سال 2018 میلادی اقدام به تأسیس این دانشگاه بین المللی در شهر سمرقند نموده و همزمان برنامه‌های متعددی را در جهت توسعه گردشگری و بهره‌برداری بیشتر از میراث فرهنگی خود شروع کرده است. جاده ابریشم شاهراه باستانی ارتباطی و تجاری بین آسیا و اروپا در بیش از دو هزار سال پیش بوده است و از چین تا شرق اروپا نیز ادامه داشته است.

 

در سالهای اخیر نیز کشورهای مرتبط با این راه تجاری باستانی جهت توسعه تبادلات اقتصادی و فرهنگی خود اقدام به احیای آن نموده‌اند. استان کرمانشاه در غرب ایران نیز بر سر یکی از شاخه‌های اصلی این راه تجاری قرار داشته و فلات ایران را به بین‌النهرین (عراق امروزی) وصل نموده است. 


 

امور بین الملل دانشگاه از آقای دکتر حجت دارابی به عنوان یکی از فعال ترین اعضای هیات علمی دانشگاه رازی در پیشبرد دیپلماسی علمی قدردانی می نماید.

 


شناسه : 14157550