514
با همکاری اساتید دانشگاه رازی و کوردوبا اسپانیا انجام شد

دفاع دانشجوی دکتری زبان انگلیسی از رساله دکتری

بر اساس مفاد یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه رازی و دانشگاه کوردوبا، جلسه دفاع از رساله دکتری زهرا ناظمی، دانشجوی دکتری رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ 13/2/1402 برگزار شد. به گفته دکتر ناصر ملکی، استاد راهنمای ایشان، رساله این دانشجو با مشارکت دو دانشگاه رازی و کوردوبای اسپانیا انجام شد و دکتر گابریل لگونا ماریسکال (Gabriel Laguna Mariscal) به عنوان راهنمای دوم در این پروژه مشارکت داشتند. موضوع این رساله بررسی شیوه­های بازآفرینی موضوعات ادبی کلاسیک در
نمایشنامه­های مدرن امریکایی، به­ویژه نمایشنامه­های منتخب اونیل بود. در جلسه دفاع این دانشجوی دانشگاه رازی، دکتر عبدالحسین جودکی از دانشگاه لرستان و دکتر محمد جواد حجاری و دکتر شهاب مرادخانی از دانشگاه رازی به عنوان داوران ایرانی و دکتر خوان دو دویس تورالبو کابایرو (Juan de Dios Torralbo Caballero) به عنوان داور اسپانیایی از دانشگاه کوردوبا حضور داشتند. در پایان کمیته داوران،  این پایان نامه را حائز درجه عالی دانستند. لازم به ذکر است یادداشت تفاهم همکاری دو دانشگاه آذرماه سال 1397، منعقد گردید، که یکی از مفاد آن انجام رساله مشترک زهرا ناظمی دانشجوی دوره دکتری زبان انگلیسی دانشگاه رازی بوده است.


 

 

 


شناسه : 7684018