622
گامی دیگر در بین المللی سازی دانشگاه

عقد قرارداد شرکت دانش بنیان فن فولاد سابین دانشگاه رازی با شرکت ITS TEKNO SAINS اندونزی

پیرو بین المللی سازی فعالیت های شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه، شرکت فن فولاد سابین موفق به عقد قراردادی در زمینه طراحی مجدد مخازن ذخیره میعانات با شرکت ITS TEKNO SAINS در کشور اندونزی شده است که این شرکت در زمینه تحقیقات و مشاوره پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور اندونزی مشغول به فعالیت می باشد.

شرکت فنی و مهندسی فن فولاد سابین در سال ۱۳۹۸ با هدف ارائه خدمات بازرسی فنی بر پایه صلاحیت سرویس دهی (FFS) در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی توسط اعضای هیئت علمی گروه مهندسی مواد (دکتر شهاب الدین زنگنه و دکتر رضا بختیاری) در دانشگاه رازی تاسیس و در مرکز رشد دانشگاه واقع در دانشکده فنی مهندسی نیز مستقر گردیده است. این شرکت در سال های اخیر با صنایع مختلف کشور و به منظور انجام خدمات بازرسی فنی بر پایه صلاحیت سرویس دهی (FFS) همکاری داشته است.

مدیریت همکاری های علمی بین المللی برای این شرکت دانش بنیان آرزوی موفقیت دارد.

 

 


شناسه : 7781662