610

رسانه های ملی و محلی اسپانیا خبر دفاع رساله دانشجوی دکتری دانشگاه رازی را منتشر کردند

دانشگاه کوردوبا و پس از آن چند رسانه مهم ملی و محلی در کشور اسپانیا همچون لونگواردیا، کوردوپولیس و اروپاپرس خبر دفاع رساله دانشجوی دکتری مشترک ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی و دانشگاه کوردوبای اسپانیا را منتشر کردند در این خبر، از این رساله به عنوان اولین همکاری مشترک پژوهشی میان دانشگاه رازی و دانشگاه کوردوبا یاد شده و اظهار امیدواری شده که این همکاری علمی آغاز همکاری های علمی و پژوهشی دیگری میان هر دو دانشگاه باشد. متن خبر در آدرس ذیل درج شده است.

 https://www.uco.es/servicios/actualidad/ciencia/item/150077-primera-tesis-doctoral-defendida-en-regimen-de-cotutela-entre-iran-y-espana

بر اساس مفاد یادداشت تفاهم همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه رازی و دانشگاه کوردوبا، جلسه دفاع از رساله دکتری زهرا ناظمی، دانشجوی دکتری رشته ادبیات انگلیسی در تاریخ 13/2/1402 برگزار شد. به گفته دکتر ناصر ملکی، استاد راهنمای ایشان، رساله این دانشجو با مشارکت دو دانشگاه رازی و کوردوبای اسپانیا انجام شد و دکتر گابریل لگونا ماریسکال (Gabriel Laguna Mariscal) به عنوان راهنمای دوم در این پروژه مشارکت داشتند. موضوع این رساله بررسی شیوه­ های بازآفرینی موضوعات ادبی کلاسیک در نمایشنامه­ های مدرن امریکایی، به ­ویژه نمایشنامه­های منتخب اونیل بود. در جلسه دفاع این دانشجوی دانشگاه رازی، دکتر عبدالحسین جودکی از دانشگاه لرستان و دکتر محمد جواد حجاری و دکتر شهاب مرادخانی از دانشگاه رازی به عنوان داوران ایرانی و دکتر خوان دو دویس تورالبو کابایرو (Juan de Dios Torralbo Caballero) به عنوان داور اسپانیایی از دانشگاه کوردوبا حضور داشتند. در پایان کمیته داوران،  این پایان نامه را حائز درجه عالی دانستند. لازم به ذکر است یادداشت تفاهم همکاری دو دانشگاه آذرماه سال 1397، منعقد گردید، که یکی از مفاد آن انجام رساله مشترک زهرا ناظمی دانشجوی دوره دکتری زبان انگلیسی دانشگاه رازی بوده است.


 

 

 


شناسه : 7780229