1980
برگزاری کارگاه بین المللی عمران با حضور استاد برجسته ایرانی دانشگاه می سی سی پی امریکا

سلسله کارگاه‌های علمی بین‌المللی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی (کارگاه آنلاین شماره6)

📚 سخنرانی علمی بین المللی با عنوان:

Digital Twins for Infrastructure Projects

توسط آقای دکتر افشین حاتمی استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه می سی سی پی امریکا با میزبانی آقای دکتر حمید توپچی نژاد دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

یکشنبه 22 آبان ماه ۱۴۰۱ و یکشنبه 29 آبان ماه سال 1401

16:00

لینک برگزاری جلسه: http://vc5.razi.ac.ir/rkutc6j7qqhn

آخرین اخبار