گروه مهندسي مواد و نساجي دانشگاه رازي با همكاري انجمن علوم و فناوري مهندسي نساجي ايران برگزار می‌کند:

📚 سخنرانی علمی با عنوان:

Functional Fibers for Biomedical Applications

سخنران: سركار خانم دکتر آزاده نیلقاز

   🎓   پژوهشگر دانشگاه‌هاي Deakin و Monash استراليا

چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

١١:٠٠ صبح

        در همین خصوص از تمامی علاقمندان محترم برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل می‌آید.

لینک برگزاری جلسه: http://vc5.razi.ac.ir/r4d158ofdj3m

آخرین اخبار