2489
گامی دیگر در بین المللی سازی دانشگاه

چاپ کتاب مشترک استاد باستانشناسی دانشگاه رازی و کپنهاگ دانمارک

در نتیجه همکاری پژوهشی بین دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ در زمینه باستان شناسی طی سالهای 1396 تا 1400 در زاگرس مرکزی و نیز طبق تفاهم نامه بین دو دانشگاه، یک کنفرانس بین المللی 5 روزه در تابستان سال 1400 به صورت برخط برگزار شد و در آن بیش از 60 سخنران از دانشگاههای مختلف کشورهای مختلف دنیا به ارائه آخرین نتایج و دستاوردهای علمی خود در زمینه چگونگی شروع کشاورزی و روستانشینی در شرق هلال حاصلخیز پرداختند. این کنفرانس توسط آقای دکتر حجت دارابی و آقای دکتر توبیاس ریشتر، دانشیار باستان شناسی دانشگاه کپنهاگ، برگزار شد. مجموعه مقالات حاصل از این کنفرانس توسط انتشارات معروف راتلِج (Routledge) به چاپ رسیده است. در این کتاب جدیدترین اطلاعات و یافته های باستان شناسی درباره چگونگی شروع کشاورزی، دامپروری و روستانشینی در شرق هلال حاصخلیز در جنوب غرب آسیا با محوریت ایران آمده است. مطمئنا این کتاب به ارتقای باستان شناسی ایران و روزآمدسازی اطلاعات مرتبط با آن در دنیا کمک شایانی می کند. خوشبختانه تمام نویسندگان مقالات مندرج در کتاب همگی در حوزه خود متخصص و برجسته هستند و برخی از آنها در بین باستان شناسان به عنوان مرجع و چهره ماندگار در دنیا محسوب می شوند. 

شایان ذکر است که طی پروژه مشترک باستان شناسی بین دو دانشگاه رازی و دانشگاه کپنهاگ چندین محوطه برجسته باستانی در استانهای کرمانشاه و ایلام با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور و نیز ادارات میراث این دو استان مورد کاوش قرار گرفتند و طی این امر پژوهشگران مختلفی از کشورهای دانمارک، آلمان، اسپانیا و نروژ در کنار پژوهشگران ایرانی و به ویژه همکاران و دانشجویان باستان شناسی دانشگاه رازی دست به اکتشاف و پژوهش در زمینه چرایی و چگونگی شروع کشاورزی و روستانشینی در زاگرس مرکزی زدند. قرار است نتایج نهایی این پروژه نیز به زودی در قالب یک جلد کتاب منتشر شود.

لازم به ذکر است آقای دکتر حجت دارابی، عضو محترم هیات علمی باستان شناسی دانشگاه رازی جز اساتید بسیار موفق، پیشرو و تلاشگر دانشگاه رازی در حوزه فعالیت های علمی بین المللی مشترک با دانشگاه های خارج از کشور می باشند. این مدیریت برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.


 

 

 


شناسه : 11118548