2469
با شرکت در نظام رتبه بندی تایمز

دانشگاه رازی در لیست دانشگاه های معتبر وزارت علوم عراق قرار گرفت

پس از شرکت دانشگاه رازی در نظام رتبه بندی تایمز و قرار گرفتن بین 1000 تا 1200 دانشگاه برتر جهان، دانشگاه رازی دوباره در لیست دانشگاه های معتبر وزارت علوم عراق قرار گرفت.


 

با توجه به شرکت دانشگاه رازی در نظام رتبه بندی تایمز، این دانشگاه در حوزه مهندسی (مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی) رتبه ۸۰۰-۶۰۰، در حوزه علوم فیزیک (فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) رتبه ۱۰۰۰-۸۰۰ و در حوزه علوم زیستی (علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری) رتبه ۱۰۰۰-۸۰۰ را کسب کرده است. بر این اساس دانشگاه رازی به عنوان دانشگاه معتبر وزارت علوم عراق قرار گرفته است و از این پس دوباره شاهد حضور بیش از پیش دانشجویان عراقی در انشگاه خواهیم بود. 

لازم به ذکر است دانشگاه های صنعتی ارومیه، علامه طباطبایی، ایلام و گیلان نیز در لیست دانشگاه های معتبر وزارت علوم عراق قرار گرفته اند.

 


شناسه : 10989555