2430

حضور دانشگاه رازی در نمایشگاه جذب دانشجویان خارجی سلیمانیه عراق

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت خارجه کشورمان امکان حضور چند دانشگاه منتخب از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب سلیمانیه ایجاد شد. 

 

حضور در این نمایشگاه ها، فرصت مناسبی جهت گسترش دیپلماسی علمی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران و معرفی ظرفیت های علمی، آموزشی و توسعه تبادلات و همکاری های علمی دانشگاه ها در جذب دانشجویان بالقوه بین المللی از کشور همسایه عراق می باشد.

 

دانشگاه رازی نیز با تهیه بروشور، اسلاید، فیلم های کوتاه، کاتالوگ و ... به زبان های کردی، انگلیسی و عربی در این نمایشگاه به معرفی پتانسیل های موجود در دانشگاه به منظور افزایش تعاملات بین الملل با هدف جذب دانشجو شرکت نموده است.

آقای حسن پور، رایزن علمی فرهنگی سفارت ایران در سلیمانیه، نیز در این نمایشگاه حضور یافته و از غرفه توانمندیهای دانشگاه های ایران بازدید نمودند. 


علاوه بر حضور مخاطبین بزرگسال در این نمایشگاه دانش آموزان مدرسه ایرانی سلیمانیه نیز از بازدیدکنندگان این نمایشگاه بودند.


 

 

 


شناسه : 11068145