امور بین الملل و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی

 

دانشگاه رازی از دانشگاه های دارای رویکردی بین المللی در جمهوری اسلامی ایران است.  فعالیتهای بین المللی این دانشگاه کم و بیش از همان آغاز تاسیس دانشگاه شروع شده است.این دانشگاه با مطالعه برنامه های دانشگاههای معتبر جهان و با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته خود فعالیت های گسترده بین المللی را سامان داده است. مدیریت امور  بین‌الملل دانشگاه به صورت حال حاضر آن در آبان ماه 1383تشکیل گردیده است.

دفترامور بین الملل و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی در آغاز بعنوان زیر مجموعه حوزه معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه بود و اکنون به صورت مستقل زیر نظررییس دانشگاه رازی فعالیت می نماید.  وظایف این امور در حال حاضر در قالب دو واحد  انجام می گردد:

 • واحد همکاری‌های علمی و بین‌المللی
 • واحددانشجویان  غیر ایرانی

  مدیر امور بین الملل و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی

مدیر امور بین الملل و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی بر اساس قوانین و مقررات وزارت متبوع در راستای معرفی پتانسیل های موجود در دانشگاه به منظور ارتقای همکاریهای بین المللی اقدام می نماید. این مدیریت همچنین باید امر پذیرش دانشجویان غیر ایرانی را تسهیل و از حقوق عمومی، آموزشی و پژوهشی آنان در راستای مصوبات موجود حمایت نماید. تلاش در جهت بهبود رتبه دانشگاه رازی بر اساس معیارهای بین المللی از دیگر مسولیت های این مدیریت است.

اهم وظایف مدیر امور بین المل به شرح زیر می باشد:

 • تلاش برای معرفی هرچه بیشتر دانشگاه رازی در جوامع بین‌المللی
 • تدوین خط مشی‌ها و برنامه‌های  ایجاد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای دانشگاه رازی
 • شناخت و معرفی دانشگاه‌های سایر کشورها به منظور تدوین برنامه‌ همکاری با آنها
 • نظارت بر تدوین‌ قراردادها، موافقت‌‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های‌ تفاهم بین الملی و پیگیری‌ آنها تا تحقق‌ موارد توافق‌ شده‌.
 • بررسی و موافقت با سفر اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان برای شرکت در کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • بررسی و موافقت با سفر اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه برای شرکت در دوره‌ها و بورس‌های خارجی با همکاری معاونت پژوهش و فناوری و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 •  بررسی و موافقت با اعزام تیم‌های دانشجویی به منظور شرکت در المپیادهای جهانی، اعم از علمی و ورزشی با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاونت امور دانشجویی
 • تایید گواهی ها و معرفی نامه های اعضا هیات علمی و دانشجویان به سفارتخانه‌های خارجی
 • برنامه‌ریزی‌، هماهنگی، اقدام و شرکت در دیدارهای‌ رسمی‌ مسئولان‌ دانشگاه با مسولان غیر ایرانی
 • موافقت و همکاری با اعزام‌ اعضا غیر هیات علمی دانشگاه به‌ خارج از کشور  بنا به تقاضای معاونت اداری و مالی
 • ایجاد هماهنگی‌ بین‌ معاونت ها، دانشکده‌ها و سایر واحدهای تابعه‌ در ارتباط‌ با فعالیت‌های‌ برون‌ مرزی‌.
 • پیگیری امور مربوط به حضور فعال دانشگاه در مجامع و شبکه‌های علمی بین‌المللی
 • برنامه‌ریزی دیدارهای متقابل هیأت‌های علمی و پژوهشی، عقد موافقت‌نامه‌های همکاری و گسترش آنها
 • تلاش برای افزایش حضور علمی  اساتید غیر ایرانی در واحدهای دانشگاه
 • امضای قراردادهای همکاری پژوهشی بین‌المللی با هماهنگی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
 • مدیریت بازاریابی و شرکت در نمایشگاههای بین المللی به منظور معرفی دانشگاه و جذب دانشجویان غیر ایرانی
 • بررسی و موافقت بااعزام اساتید زبان فارسی دانشگاه رازی  به خارج ازکشور براساس مقررات و به منظور گسترش زبان فارسی با همکاری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 واحد همکاری های علمی بین المللی

این واحد به منظور برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای علمی دانشگاه با مراکز علمی داخل و خارج از کشور،اعزام اعضا هیات علمی به خارج ازکشور ، همکاری در اخذ روادید اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز علمی جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی با ارائه مقاله، فرصت مطالعاتی و ... ، دعوت از مدیران وکارشناسان خارجی دانشگاهها و مراکز علمی انجام وظیفه مینماید.

 اهم وظایف  واحد همکاری های علمی بین المللی:

 • برنامه‌ریزی و هماهنگی های دیدارهای رسمی مسئولان دانشگاه در خارج از کشور
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی های دیدارهای رسمی مدعوین خارجی  در دانشگاه رازی
 • هماهنگی و اقدام برای امور اجرایی در دیدارهای رسمی مدعوین خارجی با رئیس دانشگاه و هیات‌رئیسه
 • انجام  تشریفات و  امور کنسولی سفر هیئت‌های رسمی دانشگاه به خارج از کشور
 • انجام تشریفات سفرهای رسمی هیئت‌ها و میهمانان خارجی دانشگاه
 • همکاری در انجام امور کنسولی برای سفرهای رسمی اعضای هیأت علمی و مأمورین دانشگاه رازی
 •  هماهنگی لازم در زمینه برنامه‌های جانبی و محل اقامت میهمانان رسمی غیر ایرانی دانشگاه
 • اجرا و هماهنگی اقدامات لازم برای امضای تفاهم‌نامه‌های خارجی بامقامات مسوول دانشگاه
 • هماهنگی و اقدامات لازم برای ضیافت های رسمی دانشگاه با میهمانان غیر ایرانی.
 • تشریفات میهمانان رسمی امور بین‌الملل دانشگاه.
 • هماهنگی انتشار اخبار مرتبط با امور بین الملل دانشگاه
 • انجام  تشریفات اهدا نشان های رسمی و هدایای دانشگاه به افراد با ملیت غیر ایرانی
 •  تنظیم گزارش دیدارهای رسمی میهمانان  غیر ایرانی جهت ارائه به قسمت های مرتبط
 • امکان سنجی برگزاری همایش های بین المللی در دانشگاه رازی
 • همکاری در برگزاری کنگره های بین المللی در دانشگاه رازی
 • پیشنهاد وهمکاری در برنامه های فرهنگی مرتبط با دانشجویان و مدعوین غیرایرانی
 • صدورمعرفی نامه  به زبان غیر فارسی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان
 • تایید مدارک مربوط به دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج

 

 واحد دانشجویان غیرایرانی

در راستای اجرای سیاست بین‌المللی نمودن دانشگاه و فراهم نمودن بستر مناسب برای ادامه تحصیل افراد مستعد دیگر کشورها در دانشگاه رازی بعنوان یکی از مراجع علمی معتبر جهان، در سال ۱۳9۱واحد امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تشکیل گردید. این واحد همچنین هدف گسترش زبان و ادبیات فارسی و آموزش آن به دانشجویان غیر ایرانی را دنبال می کند.

 اهم وظایف واحد دانشجویان خارجی:

 • انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی بورسیه و غیر بورسیه، شامل دریافت درخواست و اطلاعات داوطلبان، بررسی مدارک تحصیلی، ارسال پرونده ها به دانشکده ها ،استعلامهای لازم از اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت متبوع و صدور پذیرش نهایی
 • همکاری لازم برای صدور روادید تحصیلی برای پذیرفته‌شدگان
 • ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در دانشگاه و أخذ مجوز اقامت دانشجویی از مراکز ذیربط
 • معرفی دانشجویان پذیرفته شده غیر ایرانی برای سکونت در خوابگاه‌های دانشگاه رازی
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان غیر ایرانی
 • پیگیری  امور بیمه های درمانی دانشجویان غیر ایرانی
 • مکاتبات لازم برای دانش آموختگان غیر ایرانی
 • امور مرتبط با شهریه برای دانشجویان غیر ایرانی
 • اطلاع‌رسانی امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی
 •  همکاری برای شرکت دانشجویان غیر ایرانی در همایش های علمی
 • امور مربوط به دانشجویان دوره‌های مشترک دانشگاه  رازی با دانشگاه‌های خارجی
 • برنامه ریزی و هماهنگی با مرکز زبان فارسی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان غیر ایرانی
 • نظارت بر برگزاری دوره های زبان فارسی
 • تایید گواهی شرکت در دوره آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی