650

بازدید رییس سازمان دانشجویان و مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم از دفتر بین الملل

دکتر هاشم داداش‌پور معاون مقام عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و رئيس سازمان امور دانشجويان به اتفاق دکتر عباس قربانی معاون پشتيبانی و مديريت منابع سازمان؛ دکتر جعفر رازقی مديرکل امور دانشجويان بين‌الملل و دکتر نورایی معاون برنامه‌ریزی و امور سرمایه‌گذاری صندوق رفاه دانشجویان،از دفتر بین الملل دانشگاه رازی بازدید کردند.


 

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: باید شرایط برای حضور فعال دانشگاه‌ها در عرصه بین‌الملل فراهم گردد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها را امری بسیار مهم دانست و تأکید کرد: دانشگاه رازی ازین پس باید حرکت پرشتابی به سمت بین‌المللی شدن داشته باشد تا بتواند برای کشور و نیز استان کرمانشاه ظرفیت سازی کند.


 

دکتر داداش پور تاکید کرد: دانشگاه‌ها در شرایطی قرار دارند که می‌توانند در فضای بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند اما متاسفانه متناسب با ظرفیت خود در فضای بین‌المللی حضور مؤثری نداشته‌اند، در این راستا باید موانع موجود بر طرف شود و شرایط برای حضور فعال در عرصه بین‌الملل فراهم گردد.


 

رئیس سازمان امور دانشجویان جذب دانشجویان غیرایرانی را در تقویت وجهه بین‌المللی دانشگاه مهم دانست و تأکید کرد: باید برای جذب هرچه بیشتر دانشجویان غیرایرانی تلاش شود.


شناسه : 5240809