با توجه به گسترش تعاملات بین الملل دانشگاه در حوزه های مختلف، سخنرانی علمی با عنوان:

  Physical Properties of the Rhizosphere Affecting  ،Transport Properties of Soil

با همکاری پردیس کشاورزی ششم تیرماه برگزار گردید. آقای دکتر محسن زارع مدیر گروه خاک شناسی دانشگاه بایروت آلمان می باشند.

 

آخرین اخبار