مدیریت و کارکنان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر طیبه ناصری

سمت: مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان بین‌الملل

تحصیلات: دکتری فیزیک- اپتیک و لیزر

مرتبه علمی: دانشیار، هیأت علمی فعال

تلفن: 34276167-083

پست الکترونیکی: tnaseri@razi.ac.ir

آدرس: سازمان مرکزی- طبقه سوم- حوزه ریاست

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سارا یزدانفر

سمت: کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم ارتباطات

تلفن: 34276167-083

پست الکترونیکی: International@razi.ac.ir

آدرس: سازمان مرکزی- طبقه سوم- حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی: سمیه کیانی

سمت: کارشناس دانشجویان بین‌الملل

تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

تلفن: 34274864-083

پست الکترونیکی: e.mirzaei@razi.ac.ir

آدرس: پایین‌تر از دانشکده فنی و مهندسی- بعد از میدان توحید- جنب مهمانسرا