1- اطلاعات شخصی

 

نام

هدی

نام پدر و نام جد

حمزه عبدالخضر

نام خانوادگی (لقب)

الخزاعی

تاریخ تولد

1990/03/04

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

ارشد- مهندسی برق-مخابرات

سال ورود به دانشگاه

۱۳۹۵

سال فراغت از تحصیل

۱۳۹۷

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه تکریت

رشته تحصیلی

مهندسی برق

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

مهندسی برق مخابرات

 

 

3- سوابق کاری

------------------

 

 

4- افتخارات و تالیفات

Determination of the critical points in the hybrid network And the development of additional network routes To improve performance and increase capacity and stability Considerate to the ability of node