مدارک مورد نیاز جهت صدور اقامت

 

1- سه (3) نسخه کپی از صفحه اول گذرنامه

2- دو (2) نسخه کپی ویزای تحصیلی

3- دو (2) نسخه کپی آخرین روادید

4-  یک (1) نسخه کپی بیمه (بیمه حیات امن)