مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام تحصیلات تکمیلی

 

1- کپی صفحه اول گذرنامه 

2- کپی مدرک تحصیلی (ریز نمرات) ترجمه شده به زبان انگلیسی

3- فرم و نامه معرفی به تحصیلات تکمیلی

4- یک قطعه عکس 4*3

5- عکس پرسنلی