سلام حسین طالب

 

 

 

 

 

1- اطلاعات شخصی

 

نام

سلام

نام پدر و نام جد

حسین طالب

نام خانوادگی (لقب)

طالب

تاریخ تولد

04/06/1982

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد - فیزیک/نانوفیزیک

سال ورود به دانشگاه

۲۰۱6

سال فراغت از تحصیل

۲۰۱8

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه بابل

رشته تحصیلی

قیزیک عمومی

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

فیزیک - نانوفیزیک

 

 

 

3- سوابق کاری

دبیر فیزیک در دبیرستان استعدادهای درخشان التحدی در کربلا

 

 

4- افتخارات و تالیفات

ساخت نانو ساختارهای (CuZnSn(O,S و بررسی اثرات دما بر خواص ساختاری و اپتیکی آن ها