1- اطلاعات شخصی

 

نام

ستار

نام پدر و نام جد

علی اوتاق

نام خانوادگی (لقب)

------

تاریخ تولد

07/01/1974

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد - کشاورزی

سال ورود به دانشگاه

۲۰۱4

سال فراغت از تحصیل

۲۰۱۷

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه بغداد

رشته تحصیلی

کشاورزی

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

 

 

3- سوابق کاری

   مدیر اداره کشاورزی کلار /گرمیان/کردستان عراق از سال - ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱

   - مدیر گروه ترویج کشاورزی گرمیان/کردستان عراق از سال - ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷

   - مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی گرمیان از سال - ۲۰۱۷ تا اکنون


 

 

 

4- افتخارات و تالیفات

     پیش بینی پذیرش نظام کشاورزی حفاظتی در اقلیم کردستان عراق با استفاده از قضیه بیز: مطالعه موردی منطقه گرمیان