1- اطلاعات شخصی

 

نام

ساری

نام پدر و نام جد

ناصح عبدالعزیز

نام خانوادگی (لقب)

الاوسی

تاریخ تولد

1987

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

ارشد - حسابداری

سال ورود به دانشگاه

1394

سال فراغت از تحصیل

1396

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه الواسط

رشته تحصیلی

حسابداری

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

حسابداری

 

 

3- سوابق کاری

کارمند اداره استانداری واسط

 

4- افتخارات و تالیفات

---------------