1- اطلاعات شخصی

 

نام

حیدر

نام پدر و نام جد

رحیم خضر

نام خانوادگی (لقب)

خضر

تاریخ تولد

08/21/1986

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد - مهندسی برق/مخابرات

سال ورود به دانشگاه

۲۰۱6

سال فراغت از تحصیل

۲۰۱8

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه نجف

رشته تحصیلی

مهندسی برق - مخابرات

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

مهندسی برق - مخابرات

 

 

دکترا

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

درحال تحصیل در رشته مهندسی برق  

 

 

 

3- سوابق کاری

    - مهندس برق در شهرداری سماوه

    - کارمند در آزمایشکاه کامپیوتر دانشکاه مثنی

 

4- افتخارات و تالیفات

طراحی ، شبیه سازی و ساخت یک آنتن CPW با باند قطع