1- اطلاعات شخصی

 

نام

حنان

نام پدر و نام جد

سجاد احمد

نام خانوادگی (لقب)

العیدانی

تاریخ تولد

۵/۹/۱۹۷۹

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد-زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک جانوری

سال ورود به دانشگاه

۱/۱۰/۲۰۱۵

سال فراغت از تحصیل

۱۱/۱۰/۲۰۱۷

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

العراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه واسط

رشته تحصیلی

زیست شناسی

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک جانوری

 

 

3- سوابق کاری

استادیار دانشگاه الواسط

 

 

4- افتخارات و تالیفات

Title of the Thesis 

A review on Lizards of Iraq