1- اطلاعات شخصی

 

نام

امجد

نام پدر و نام جد

ترکی عطیه

نام خانوادگی (لقب)

الردینی

تاریخ تولد

12/01/1985

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد - زیست شناسی/ بافت و جنین شناسی

سال ورود به دانشگاه

۲۰۱۵

سال فراغت از تحصیل

۲۰۱۷

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

بغداد

رشته تحصیلی

زیست شناسی عمومی

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

زیست شناسی / بافت و جنین شناسی

 

 

3- سوابق کاری

    - تکنیسین آزمایشگاه آب / وزارت برق/ شرکت تولید نیروی برق جنوب بغداد 1

    - تکنیسین آزمایشگاه فیزیولوژی/ دانشگاه بغداد

    - تکنیسین آزمایشگاه تشریح مقایسه ای مهره داران/ دانشگاه بغداد

    - تکنیسین آزمایشگاه عمومی/ دانشگاه بغداد

    - تکنیسین آزمایشگاه بافت شناسی / دانشگاه بغداد

    - مربی (در حال حاضر) (جنین شناسی مقایسه ای , بافت شناسی وبیوسیستماتیک ) / دانشگاه بغداد

 

 

 

4- افتخارات و تالیفات

    - دانشجوی نمونه ترم زبان فارسی 1394/ مرکز اموزش زبان فارسی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

    - AL-Saffar, S. F.; Amer, N. and Al-rudaini, A. T. (2012). Pathological effect of Daily Consumption of Indomy on Lung, Kidney and Spleen in Albino Rat. Proceeding of the Eleventh Veterinary Scientific C onference: 331 -339.

     - Al-rudaini, A. T. and Azadbakht, M. (2019). The Protective Effect of Vanadium on Cyclophosphamide-Induced Teratogenesis in Mouse Fetus. Al-Kufa University Journal for Biology. Third International Scientific Conference:1-9.  

     - دانشجوی برتر در رشته بافت و جنین شناسی در مقطع ارشد ورودی