1- اطلاعات شخصی

 

نام

اشواق

نام پدر و نام جد

ولید عبدالامیر

نام خانوادگی (لقب)

الزرکانی

تاریخ تولد

------

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر

سال ورود به دانشگاه

۲۰۱4

سال فراغت از تحصیل

۲۰۱6

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه الرافدین

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی

رشته تحصیلی

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

 

 

3- سوابق کاری

    - استادیار در دانشگاه الامام الکاظم (ع)  در کوت

    - استادیار و ناظر پروژه در دانشگاه الواسط

 

4- افتخارات و تالیفات

توسعه یک سیستم راهنما با استفاده از واقعیت افزوده برای تصاویر گالری