1- اطلاعات شخصی

 

نام

اشرف

نام پدر و نام جد

مانع فرهود

نام خانوادگی (لقب)

فرهود

تاریخ تولد

05/04/1982

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات عربی

سال ورود به دانشگاه

۲۰۱5

سال فراغت از تحصیل

۲۰۱۷

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه الکوفه

رشته تحصیلی

زبان عربی

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات عربی

 

 

3- سوابق کاری

  کارمند وزارت علوم عراق

 

 

4- افتخارات و تالیفات

Implications of Poetry of Zia AL-Din Abbas Study and Analysis