1- اطلاعات شخصی

 

نام

احمد

نام پدر و نام جد

کاظم مهدی

نام خانوادگی (لقب)

الحار

تاریخ تولد

15/2/1369

رشته و مقطع فارغ التحصیلی

ارشد-مهندسی برق مخابرات

سال ورود به دانشگاه

1394

سال فراغت از تحصیل

1396

 

 

2- سوابق تحصیلی

 

کارشناسی

کشور محل تحصیل

عراق

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه کوفه

رشته تحصیلی

مهندسی برق

 

 

کارشناسی ارشد

کشور محل تحصیل

ایران

دانشگاه محل تحصیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

رشته تحصیلی

مهندسی برق- مخابرات

 

 

3- سوابق کاری

--------------

 

4- افتخارات و تالیفات

(طراحی یک مقسم توان فیلتر میکرواستریب با استفادة از خط تزویج)